วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประมวลกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน


วันหยุดนั่งรถไฟไปเที่ยว "เขาคอขาด"


เตรียมตักข้าวอาหารกลางวันให้นักเรียน


เดินขึ้นเขาวังที่เพชรบุรี

ไปทัศนศึกษาเพชรบุรี (เขาวัง)